สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิกใหม่ | ลืมรหัสผ่าน
      จุดเด่นประกันภัยรถยนต์
      นโยบายส่งเสริมตัวแทน
      ความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
      กลยุทธ์และแผนการตลาด
      เงื่อนไขการสมัครตัวแทน
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 พิเศษ
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 สำเร็จรูป
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พลัส
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
      ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์
      พ.ร.บ.รถยนต์
      พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์
      ตรวจสภาพรถยนต์ ตรอ.
      ต่อภาษี,ต่อทะเบียนรถยนต์
      โรงเรียนสอนขับรถยนต์
      บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด
      บ.อลิอันซ์ซีพีประกันภัย จำกัด
      บริษัทเอเชียประกันภัย จำกัด
      บริษัทแอกซ่าประกันภัย จำกัด
      บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด
      บ.เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด
      บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด
      บริษัททิพยประกันภัย จำกัด
      บริษัทคูเนียประกันภัย จำกัด
      บ.แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด
      บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย จำกัด
      บ.เมืองไทยประกันภัย จำกัด
      บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด
      บ.อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
      บริษัทกมลประกันภัย จำกัด
      โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย
      บริษัทประกันคุ้มภัย จำกัด
      บ.ไทยศรีประกันภัย จำกัด
 กลยุทธ์การตลาดยุทธศาสตร์แห่งความสำเร็จ


บูรณาการการตลาด
: ยุทธศาสตร์ที่มุ่งการรวมวิธีการทางการตลาดที่แตกต่างกันเช่นการตลาดมวล, การตลาดแบบหนึ่งต่อหนึ่ง การตลาดทางตรง การตลาดเครือข่าย การตลาดแบบดึงดูด อื่นๆ

การตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) ของคนรุ่นเก่า ที่มากด้วยประสบการณ์ องค์ความรู้ ภูมิปัญญา ความชำนาญ และมีศิลป์คือความสามารถในการประสานความสัมพันธ์ของคน การสร้างพันธมิตรธุรกิจและการรวมกลุ่ม ตลอดจนทรัพยากรในหน่วยงานอย่างเหมาะสม ผสมผสานกับการตลาดของคนรุ่นใหม่ (E-Marketing) ซึ่งจะใช้เทคนิคและเทคโนโลยี รวมเข้าไว้ด้วยกันทั้งด้าน การออกแบบ, การพัฒนา, การโฆษณาและการขาย เช่น Search Engine Marketing, E-mail Marketing, Affiliate Marketing, Viral Marketing ฯลฯ)

ด้วยเหตุนี้ยุทธศาสตร์การตลาดแบบครบเครื่องหรือแบบครบวงจร นั่นคือ  การบูรณาการเป็นการผสมผสานบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ มุ่งเน้นความได้เปรียบเชิงแข่งขันและการสร้างความหลากหลาย โดยดึงศักยภาพที่มีนำมาบริหารจัดการร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา หรือ ทำให้ดีขึ้น   นั่นหมายความว่า การบูรณาการนั้น ไม่มีสูตรสำเร็จรูปตายตัว   แต่ผลที่ได้รับออกมาต้องดีกว่าเดิม

ทุกองค์ประกอบของธุรกิจถูกพัฒนาไปตามนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด กลยุทธ์การบริหารสมัยใหม่ที่สามารถบูรณาการทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่คำนึงถึงการบริหาร การวางแผนและการวิเคราะห์อย่างมีระบบ ให้สามารถปฏิบัติงานไปได้ด้วยความราบรื่น  มีประสิทธิภาพ (Efficiency)  และเกิดประสิทธิผล (effective) ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาในเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับการกระจายผลประโยชน์อย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการเป็นพันธมิตรธุรกิจที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล สิ่งนี้ที่จะช่วยสร้างและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ที่พร้อมก้าวสู่ภาวะการแข่งขันและดำรงความได้เปรียบให้กับสมาชิก ตัวแทน และพันธมิตรธุรกิจได้เติบโตไปพร้อมกัน ทั้งผลสำเร็จทางยอดขาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลุ่มผู้มุ่งหวัง

  ประกันภัยรถยนต์   บริการด้านประกันภัยรถยนต์   ดาวน์โหลดเอกสาร   เกี่ยวกับยูพีดี
Copyright by updinsurance.com
เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อส่งเสริมการขายเฉพาะสาขาเปิดใหม่ (ยูพีดีประชาอุทิศเท่านั้น) ไม่สามารถเข้าใช้บริการหรืออ้างอิงกับสาขาอื่นๆ ได้
Engine by MAKEWEBEASY