สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิกใหม่ | ลืมรหัสผ่าน
      จุดเด่นประกันภัยรถยนต์
      นโยบายส่งเสริมตัวแทน
      ความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
      กลยุทธ์และแผนการตลาด
      เงื่อนไขการสมัครตัวแทน
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 พิเศษ
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 สำเร็จรูป
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พลัส
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
      ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์
      พ.ร.บ.รถยนต์
      พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์
      ตรวจสภาพรถยนต์ ตรอ.
      ต่อภาษี,ต่อทะเบียนรถยนต์
      โรงเรียนสอนขับรถยนต์
      บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด
      บ.อลิอันซ์ซีพีประกันภัย จำกัด
      บริษัทเอเชียประกันภัย จำกัด
      บริษัทแอกซ่าประกันภัย จำกัด
      บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด
      บ.เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด
      บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด
      บริษัททิพยประกันภัย จำกัด
      บริษัทคูเนียประกันภัย จำกัด
      บ.แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด
      บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย จำกัด
      บ.เมืองไทยประกันภัย จำกัด
      บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด
      บ.อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
      บริษัทกมลประกันภัย จำกัด
      โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย
      บริษัทประกันคุ้มภัย จำกัด
      บ.ไทยศรีประกันภัย จำกัด
 นโยบายส่งเสริมตัวแทนนโยบายส่งเสริมการขยายธุรกิจ เพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพและเจ้าของกิจการ ที่มั่นคงและยั่งยืน

การทำธุรกิจที่ดีต้องมุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจ ไม่ใช่การมุ่งหาลูกค้าเป็นหลัก
เพราะนโยบายต่างๆ ของกลุ่มยูพีดีจะต้องผ่านคณะกรรมการหรือตัวแทนภาคที่แต่งตั้งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์และยุติธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่เหมาะสมและเสมอภาคระหว่างพันธมิตรธุรกิจด้วยกันเอง รวมถึงสมาชิกและตัวแทนทุกคน

ความโปร่งใส ซื่อสัตย์และยุติธรรม

เรามีหน้าที่สร้างจุดเด่น จุดขาย และความหลากหลาย ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้สมาชิกได้เปรียบเชิงแข่งขัน

เรามีหน้าที่วางระบบรองรับและช่วยส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเทคโนโลยีด้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก

เรามีหน้าที่วางแผนพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดของบริษัทประกันวินาศภัยและกฎกระทรวงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

เรามีหน้าที่บูรณาการการตลาด ที่สัมพันธ์อิงอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มและรักษาฐานลูกค้าให้แก่ตัวแทน
เรามีหน้าที่ทำอย่างไรก็ได้ เพื่อให้ตัวแทนมีช่องทางการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน


  ประกันภัยรถยนต์   บริการด้านประกันภัยรถยนต์   ดาวน์โหลดเอกสาร   เกี่ยวกับยูพีดี
Copyright by updinsurance.com
เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อส่งเสริมการขายเฉพาะสาขาเปิดใหม่ (ยูพีดีประชาอุทิศเท่านั้น) ไม่สามารถเข้าใช้บริการหรืออ้างอิงกับสาขาอื่นๆ ได้
Engine by MAKEWEBEASY