สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิกใหม่ | ลืมรหัสผ่าน
      จุดเด่นประกันภัยรถยนต์
      นโยบายส่งเสริมตัวแทน
      ความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
      กลยุทธ์และแผนการตลาด
      เงื่อนไขการสมัครตัวแทน
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 พิเศษ
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 สำเร็จรูป
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พลัส
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
      ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์
      พ.ร.บ.รถยนต์
      พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์
      ตรวจสภาพรถยนต์ ตรอ.
      ต่อภาษี,ต่อทะเบียนรถยนต์
      โรงเรียนสอนขับรถยนต์
      บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด
      บ.อลิอันซ์ซีพีประกันภัย จำกัด
      บริษัทเอเชียประกันภัย จำกัด
      บริษัทแอกซ่าประกันภัย จำกัด
      บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด
      บ.เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด
      บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด
      บริษัททิพยประกันภัย จำกัด
      บริษัทคูเนียประกันภัย จำกัด
      บ.แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด
      บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย จำกัด
      บ.เมืองไทยประกันภัย จำกัด
      บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด
      บ.อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
      บริษัทกมลประกันภัย จำกัด
      โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย
      บริษัทประกันคุ้มภัย จำกัด
      บ.ไทยศรีประกันภัย จำกัด
 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส ประกันภัย 3+ ราคาถูกที่สุด ผ่อนได้ 0% นาน 10 งวด
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส คุ้มครองรถผู้ทำประกันภัยและคุ้มครองคู่กรณี โดยการคุ้มครองรถผู้ทำประกันภัยรถยนต์ จะต้องมีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น หากรถผู้ทำประกันภัยเกิดการเฉี่ยวชนแล้วคู่กรณีหนี เราจะต้องสามารถระบุคู่กรณีได้ โดยการจดจำหมายเลขทะเบียนรถและรีบเข้าแจ้งความในทันที มิฉนั้นเราจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยรถยนต์ สำหรับความคุ้มครองเพิ่มเติมหรือเงื่อนไขต่างๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกันภัยที่เลือก
 
เปรียบเทียบ ประกันภัยรถยนต์ 3+ กับบริษัทประกันภัยรถยนต์ต่างๆ ตามประเภทรถของคุณ
 
รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้
 ประกันภัย 3 พลัส รถเก๋ง  ประกันภัย 3 พลัส รถกระบะ  ประกันภัย 3 พลัส รถตู้

 
ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส (รถเก๋ง)
คุ้มครองคู่กรณีและผู้ทำประกันภัยรถยนต์
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 100,000 บาท
 บริษัทประกัน ความคุ้มครองผู้ทำประกันภัย บุคคลภายนอก ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ประกันภัย 3+ ส่วนแรก อุบัติเหตุบุคคล รักษา
พยาบาล
ประกัน
ผู้ขับขี่
บาดเจ็บเสีย
ชีวิตไม่เกิน
10 ล้าน/ครั้ง
ทรัพย์สินบุคคล
ภายนอก
ราคา
ปกติ
ราคา
สั่งซื้อ
ออนไลน์
กรุงเทพ
+ น้ำท่วม
2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 7,600 7,051 กรุงเทพ 3 พลัส
เอเชีย 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 6,800 5,800 เอเชีย 3 พลัส
เอเชีย
+ น้ำท่วม
2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 7,200 6,150 เอเชีย 3 พลัส
เอเชีย 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 7,500 6,290 เอเชีย 3 พลัส
เอเชีย
+ น้ำท่วม
0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 7,900 6,790 เอเชีย 3 พลัส
เอเชียปิคอัพ 2,00 100,000 100,000 200,000 500,000 600,000 6,300 5,662 เอเชีย 3 พลัส
เอเชียเลดี้ 2,000 100,000 100,000 200,000 500,000 600,000 6,300 5,662 เอเชีย 3 พลัส
อลิอันซ์
(ไม่เกิน 7 ปี)
2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 6,200 5,807 อลิอันซ์ 3 พลัส
อลิอันซ์ 2,000 100,000 50,000 300,000 500,000 1,000,000 6,500 6,074 อลิอันซ์ 3 พลัส
อลิอันซ์
(ไม่เกิน 10 ปี)
0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 7,100 6,607 อลิอันซ์ 3 พลัส
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 6,850 6,250 แอกซ่า 3 พลัส
แอกซ่า 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 8,850 8,250 แอกซ่า 3 พลัส
แอกซ่า
(ซ่อมห้าง)
2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 7,800 7,200 แอกซ่า 3 พลัส
แอกซ่า
(ซ่อมห้าง)
0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 9,000 8,400 แอกซ่า 3 พลัส
MSIG 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 7,000 6,518 MSIG 2 พลัส
MSIG 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 7,900 7,318 MSIG 2 พลัส
สินมั่นคง 2,000 50,000 50,000 200,000 250,000 1,000,000 6,666 5,999 สินมั่นคง 3 พลัส
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 7,200 6,696 ศรีเมือง 3 พลัส
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 7,950 7,362 ศรีเมือง 3 พลัส
ศรีเมือง
(ซ่อมห้าง)
2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,400 7,762 ศรีเมือง 3 พลัส
ศรีเมือง
(ซ่อมห้าง)
0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,150 8,428 ศรีเมือง 3 พลัส
เทเวศ
(กลุ่ม 3,4,5)
2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 6,900 6,429 เทเวศ 3 พลัส
0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 7,600 7,051 เทเวศ 3 พลัส
เมืองไทย
(ทุน 120,000)
2,000 100,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 6,800 6,340 เมืองไทย 3 พลัส
อาคเนย์ 0 50,000 50,000 200,000 500,000 2,000,000 6,500 5,590 อาคเนย์ 3 พลัส
อาคเนย์ 0 100,000 50,000 300,000 1,000,000 2,000,000 7,500 6,390 อาคเนย์ 3 พลัส
1,000 100,000 50,000 300,000 1,000,000 2,000,000 7,000 5,990 อาคเนย์ 3 พลัส
2,000 100,000 50,000 300,000 1,000,000 2,000,000 6,500 5,590 อาคเนย์ 3 พลัส
ทิพย 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 6,900 6,429 ทิพย 3 พลัส
LMG 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 5,900 5,541 LMG 3 พลัส
LMG 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 6,900 6,429 LMG 3 พลัส
LMG 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 6,900 6,429 LMG 3 พลัส
LMG 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 7,900 7,317 LMG 3 พลัส
LMG ซ่อมห้าง 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 7,988 7,396 LMG 3 พลัส
LMG ซ่อมห้าง 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,888 8,195 LMG 3 พลัส
เจ้าพระยา 2,000 100,000 100,000 200,000 500,000 1,000,000 6,600 6,101 เจ้าพระยา 3 พลัส
ไทยศรี 2,000 100,000 50,000 200,000 1,000,000 1,000,000 6,800 6,340 ไทยศรี 3 พลัส
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 150,000 บาท
กรุงเทพ
+ น้ำท่วม
2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 7,900 7,318 กรุงเทพ 3 พลัส
เอเชีย 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 7,100 5,990 เอเชีย 3 พลัส
เมืองไทย
(ทุน 170,000 )
2,000 100,000 50,000 200,000 1,000,000 1,000,000 7,800 7,229 เมืองไทย 3 พลัส
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 7,150 6,550 แอกซ่า 3 พลัส
แอกซ่า 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 9,350 8,750 แอกซ่า 3 พลัส
แอกซ่า
(ซ่อมห้าง)
2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 8,200 7,600 แอกซ่า 3 พลัส
แอกซ่า
(ซ่อมห้าง)
0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 10,400 9,583 แอกซ่า 3 พลัส
สินมั่นคง 0 50,000 50,000 200,000 250,000 1,000,000 7,777 7,499 สินมั่นคง 3 พลัส
อาคเนย์ 0 100,000 50,000 300,000 1,000,000 2,000,000 8,000 6,890 อาคเนย์ 3 พลัส
1,000 100,000 50,000 300,000 1,000,000 2,000,000 7,500 6,390 อาคเนย์ 3 พลัส
2,000 100,000 50,000 300,000 1,000,000 2,000,000 7,000 5,990 อาคเนย์ 3 พลัส
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 7,600 7,051 ศรีเมือง 3 พลัส
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,350 7,717 ศรีเมือง 3 พลัส
ศรีเมือง
(ซ่อมห้าง)
2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,800 8,117 ศรีเมือง 3 พลัส
ศรีเมือง
(ซ่อมห้าง)
0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,550 8,783 ศรีเมือง 3 พลัส
LMG 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 6,300 5,896 LMG 3 พลัส
LMG 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 7,300 6,785 LMG 3 พลัส
LMG 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 7,500 6,962 LMG 3 พลัส
LMG 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,500 7,850 LMG 3 พลัส
LMG ซ่อมห้าง 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,388 7,751 LMG 3 พลัส
LMG ซ่อมห้าง 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 9,488 8,728 LMG 3 พลัส
ทิพย 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 7,400 6,873 ทิพย 3 พลัส
เจ้าพระยา 0 100,000 100,000 200,000 500,000 1,000,000 7,000 6,453 เจ้าพระยา 3 พลัส
เจ้าพระยายุโรป 2,000 100,000 100,000 200,000 500,000 1,000,000 8,500 7,771 เจ้าพระยา 3 พลัส
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 200,000 บาท
เอเชีย 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 7,400 6,583 เอเชีย 3 พลัส
เทเวศ 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 7,400 6,873 เทเวศ 3 พลัส
เทเวศ 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 8,100 7,495 เทเวศ 3 พลัส
MSIG 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 8,000 7,406 MSIG 2 พลัส
MSIG 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 8,800 8,217 MSIG 2 พลัส
อลิอันซ์
(ไม่เกิน 7 ปี)
2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 7,200 6,696 อลิอันซ์ 3 พลัส
อลิอันซ์ 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 7,800 7,229 อลิอันซ์ 3 พลัส
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 7,500 6,900 แอกซ่า 3 พลัส
แอกซ่า 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 9,800 9,200 แอกซ่า 3 พลัส
แอกซ่า
(ซ่อมห้าง)
2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 8,550 7,950 แอกซ่า 3 พลัส
แอกซ่า
(ซ่อมห้าง)
0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 10,800 9,894 แอกซ่า 3 พลัส
LMG 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 6,900 6,492 LMG 3 พลัส
LMG 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 7,900 7,317 LMG 3 พลัส
LMG 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 7,900 7,317 LMG 3 พลัส
LMG 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,900 8,206 LMG 3 พลัส
LMG ซ่อมห้าง 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,988 8,284 LMG 3 พลัส
LMG ซ่อมห้าง 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 9,888 9,083 LMG 3 พลัส
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,000 7,406 ศรีเมือง 3 พลัส
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,750 8,073 ศรีเมือง 3 พลัส
ศรีเมือง
(ซ่อมห้าง)
2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,200 8,472 ศรีเมือง 3 พลัส
ศรีเมือง
(ซ่อมห้าง)
0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,950 9,139 ศรีเมือง 3 พลัส
วิริยะ 2,000 50,000 - 200,000 300,000 1,000,000 8,600 7,939 วิริยะ 3 พลัส
0 50,000 50,000 200,000 300,000 1,000,000 8,900 8,206 วิริยะ 3 พลัส
ทิพย 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 7,800 7,229 ทิพย 3 พลัส
ไทยศรี 2,000 100,000 50,000 200,000 1,000,000 1,000,000 7,500 6,962 ไทยศรี 3 พลัส
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 250,000 บาท
เอเชีย 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 7,700 6,853 เอเชีย 3 พลัส
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,450 7,806 ศรีเมือง 3 พลัส
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,250 8,516 ศรีเมือง 3 พลัส
ศรีเมือง
(ซ่อมห้าง)
2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,650 8,872 ศรีเมือง 3 พลัส
ศรีเมือง
(ซ่อมห้าง)
0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 10,450 9,583 ศรีเมือง 3 พลัส
LMG 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 7,200 6,695 LMG 3 พลัส
LMG 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,200 7,584 LMG 3 พลัส
LMG 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 8,300 7,950 LMG 3 พลัส
LMG 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 9,300 8,561 LMG 3 พลัส
LMG ซ่อมห้าง 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 9,288 8,551 LMG 3 พลัส
LMG ซ่อมห้าง 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 10,288 9,439 LMG 3 พลัส
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 8,000 7,400 แอกซ่า 3 พลัส
แอกซ่า 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 10,300 9,700 แอกซ่า 3 พลัส
แอกซ่า
(ซ่อมห้าง)
2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 9,000 8,400 แอกซ่า 3 พลัส
แอกซ่า
(ซ่อมห้าง)
0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 11,300 10,338 แอกซ่า 3 พลัส
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 300,000 บาท
เอเชีย 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,000 7,109 เอเชีย 3 พลัส
สินมั่นคง 0 50,000 50,000 200,000 250,000 1,000,000 8,888 8,555 สินมั่นคง 3 พลัส
MSIG 2,000 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 8,900 8,206 MSIG 2 พลัส
MSIG 0 100,000 100,000 300,000 1,000,000 1,000,000 9,500 8,739 MSIG 2 พลัส
อลิอันซ์
(ไม่เกิน 7 ปี)
2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,200 7,584 อลิอันซ์ 3 พลัส
อลิอันซ์ 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,800 8,118 อลิอันซ์ 3 พลัส
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,650 7,984 ศรีเมือง 3 พลัส
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,450 8,694 ศรีเมือง 3 พลัส
ศรีเมือง
(ซ่อมห้าง)
2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,850 9,050 ศรีเมือง 3 พลัส
ศรีเมือง
(ซ่อมห้าง)
0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 10,650 9,760 ศรีเมือง 3 พลัส
LMG 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 7,900 7,317 LMG 3 พลัส
LMG 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,900 8,206 LMG 3 พลัส
LMG 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 8,900 8,206 LMG 3 พลัส
LMG 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 9,900 9,094 LMG 3 พลัส
LMG ซ่อมห้าง 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 9,988 9,172 LMG 3 พลัส
LMG ซ่อมห้าง 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 10,888 9,972 LMG 3 พลัส
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 8,150 7,550 แอกซ่า 3 พลัส
แอกซ่า 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 10,500 9,900 แอกซ่า 3 พลัส
แอกซ่า
(ซ่อมห้าง)
2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 9,200 8,600 แอกซ่า 3 พลัส
แอกซ่า
(ซ่อมห้าง)
0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 11,500 10,515 แอกซ่า 3 พลัส
ไทยศรี 2,000 100,000 50,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,200 7,584 ไทยศรี 3 พลัส
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 350,000 บาท
เอเชีย 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,300 7,364 เอเชีย 3 พลัส
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 8,850 8,161 ศรีเมือง 3 พลัส
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,650 8,872 ศรีเมือง 3 พลัส
ศรีเมือง
(ซ่อมห้าง)
2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 10,050 9,227 ศรีเมือง 3 พลัส
ศรีเมือง
(ซ่อมห้าง)
0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 10,850 9,938 ศรีเมือง 3 พลัส
LMG 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 8,200 7,584 LMG 3 พลัส
LMG 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 9,200 8,472 LMG 3 พลัส
LMG 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 9,300 8,561 LMG 3 พลัส
LMG 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 10,300 9,449 LMG 3 พลัส
LMG ซ่อมห้าง 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 10,288 9,439 LMG 3 พลัส
LMG ซ่อมห้าง 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 11,288 10,327 LMG 3 พลัส
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 8,350 7,750 แอกซ่า 3 พลัส
แอกซ่า 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 10,700 10,100 แอกซ่า 3 พลัส
แอกซ่า
(ซ่อมห้าง)
2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 9,400 8,800 แอกซ่า 3 พลัส
แอกซ่า
(ซ่อมห้าง)
0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 11,700 10,693 แอกซ่า 3 พลัส
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 400,000 บาท
เอเชีย 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,600 7,619 เอเชีย 3 พลัส
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,050 8,339 ศรีเมือง 3 พลัส
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,850 9,050 ศรีเมือง 3 พลัส
ศรีเมือง
(ซ่อมห้าง)
2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 10,250 9,405 ศรีเมือง 3 พลัส
ศรีเมือง
(ซ่อมห้าง)
0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 11,050 10,161 ศรีเมือง 3 พลัส
LMG 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 8,600 7,939 LMG 3 พลัส
LMG 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 9,600 8,828 LMG 3 พลัส
LMG 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 9,500 8,739 LMG 3 พลัส
LMG 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 10,500 9,708 LMG 3 พลัส
LMG ซ่อมห้าง 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 10,688 9,794 LMG 3 พลัส
LMG ซ่อมห้าง 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 11,488 10,504 LMG 3 พลัส
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 8,550 7,950 แอกซ่า 3 พลัส
แอกซ่า 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 10,900 10,300 แอกซ่า 3 พลัส
แอกซ่า
(ซ่อมห้าง)
2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 9,600 9,000 แอกซ่า 3 พลัส
แอกซ่า
(ซ่อมห้าง)
0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 11,900 10,871 แอกซ่า 3 พลัส
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 450,000 บาท
เอเชีย 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 8,900 7,875 เอเชีย 3 พลัส
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,450 8,694 ศรีเมือง 3 พลัส
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 10,250 9,405 ศรีเมือง 3 พลัส
ศรีเมือง
(ซ่อมห้าง)
2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 10,650 9,760 ศรีเมือง 3 พลัส
ศรีเมือง
(ซ่อมห้าง)
0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 11,450 10,649 ศรีเมือง 3 พลัส
LMG 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 8,900 8,206 LMG 3 พลัส
LMG 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 9,900 9,094 LMG 3 พลัส
LMG 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 9,800 9,005 LMG 3 พลัส
LMG 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 10,800 9,894 LMG 3 พลัส
LMG ซ่อมห้าง 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 10,988 10,061 LMG 3 พลัส
LMG ซ่อมห้าง 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 11,788 10,771 LMG 3 พลัส
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 8,950 8,350 แอกซ่า 3 พลัส
แอกซ่า 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 11,450 10,850 แอกซ่า 3 พลัส
แอกซ่า
(ซ่อมห้าง)
2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 9,950 9,350 แอกซ่า 3 พลัส
แอกซ่า
(ซ่อมห้าง)
0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 12,400 11,315 แอกซ่า 3 พลัส
ความเสียหายต่อครั้งทุนประกันภัยที่ 500,000 บาท
เอเชีย 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 9,200 8,130 เอเชีย 3 พลัส
ศรีเมือง 2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 9,650 8,872 ศรีเมือง 3 พลัส
ศรีเมือง 0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 10,450 9,583 ศรีเมือง 3 พลัส
ศรีเมือง
(ซ่อมห้าง)
2,000 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 10,850 9,938 ศรีเมือง 3 พลัส
ศรีเมือง
(ซ่อมห้าง)
0 100,000 100,000 200,000 1,000,000 1,000,000 11,650 10,649 ศรีเมือง 3 พลัส
LMG 2,000 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 9,300 8,561 LMG 3 พลัส
LMG 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 10,300 9,449 LMG 3 พลัส
LMG 0 50,000 50,000 200,000 500,000 1,000,000 10,000 9,183 LMG 3 พลัส
LMG 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 11,000 10,071 LMG 3 พลัส
LMG ซ่อมห้าง 2,000 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 11,388 10,416 LMG 3 พลัส
LMG ซ่อมห้าง 0 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000 11,988 10,949 LMG 3 พลัส
แอกซ่า 2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 9,100 8,500 แอกซ่า 3 พลัส
แอกซ่า 0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 11,650 11,050 แอกซ่า 3 พลัส
แอกซ่า
(ซ่อมห้าง)
2,000 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 10,150 9,550 แอกซ่า 3 พลัส
แอกซ่า
(ซ่อมห้าง)
0 100,000 100,000 250,000 1,000,000 1,000,000 12,600 11,492 แอกซ่า 3 พลัส 
 
 

  ประกันภัยรถยนต์   บริการด้านประกันภัยรถยนต์   ดาวน์โหลดเอกสาร   เกี่ยวกับยูพีดี
Copyright by updinsurance.com
เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อส่งเสริมการขายเฉพาะสาขาเปิดใหม่ (ยูพีดีประชาอุทิศเท่านั้น) ไม่สามารถเข้าใช้บริการหรืออ้างอิงกับสาขาอื่นๆ ได้
Engine by MAKEWEBEASY