สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิกใหม่ | ลืมรหัสผ่าน
      จุดเด่นประกันภัยรถยนต์
      นโยบายส่งเสริมตัวแทน
      ความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
      กลยุทธ์และแผนการตลาด
      เงื่อนไขการสมัครตัวแทน
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 พิเศษ
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 สำเร็จรูป
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พลัส
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
      ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์
      พ.ร.บ.รถยนต์
      พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์
      ตรวจสภาพรถยนต์ ตรอ.
      ต่อภาษี,ต่อทะเบียนรถยนต์
      โรงเรียนสอนขับรถยนต์
      บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด
      บ.อลิอันซ์ซีพีประกันภัย จำกัด
      บริษัทเอเชียประกันภัย จำกัด
      บริษัทแอกซ่าประกันภัย จำกัด
      บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด
      บ.เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด
      บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด
      บริษัททิพยประกันภัย จำกัด
      บริษัทคูเนียประกันภัย จำกัด
      บ.แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด
      บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย จำกัด
      บ.เมืองไทยประกันภัย จำกัด
      บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด
      บ.อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
      บริษัทกมลประกันภัย จำกัด
      โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย
      บริษัทประกันคุ้มภัย จำกัด
      บ.ไทยศรีประกันภัย จำกัด
 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ราคาถูกที่สุด ผ่อนชำระได้ 0% นาน 3 งวด

ประกันภัยรถยนต์ชั้น คุ้มครองเฉพาะซ่อมรถคู่กรณี โดยการคุ้มครองรถผู้ทำประกันภัยรถยนต์ ส่วนใหญ่จะมีเฉพาะค่ารักษาพยาบาล บาดเจ็บ ทุพลภาพเท่านั้น หากรถผู้ทำประกันภัยเกิดการเฉี่ยวชนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดหรือถูกสามารถแจ้งบริษัทได้ สำหรับความคุ้มครองเพิ่มเติมหรือเงื่อนไขต่างๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกันภัยที่เลือก

เปรียบเทียบ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 กับบริษัทประกันภัยรถยนต์ต่างๆ ตามประเภทรถของคุณ

รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้
 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 รถเก๋ง  ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 รถกระบะ  ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 รถตู้
 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 (รถเก๋ง)

 บริษัทประกัน

ความคุ้มครองผู้ทำประกัน

บุคคลภายนอก

ราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยชั้น 3

อุบัติเหตุบุคคล

รักษา

พยาบาล

ประกัน

ตัวผู้ขับขี่

บาดเจ็บเสีย

ชีวิตไม่เกิน

10 ล้าน/ครั้ง

ทรัพย์สินบุคคล

ภายนอก

ราคา

ปกติ

ราคา

ราคา

รวม พรบ.

ข้อมูล
เพิ่มเติม

 

อาคเนย์ Silver

-

-

200,000

250,000

1,500,000

2,155

2,000

2,600

ประกันภัยอาคเนย์ชั้น 3

อาคเนย์ Gold

50,000 (1+4)

50,000 (1+4)

200,000

1,000,000

2,500,000

2,355

2,200

2,800

ประกันภัยอาคเนย์ชั้น 3

อาคเนย์ Diamond

100,000 (1+4)

50,000 (1+4)

300,000

1,000,000

3,000,000

2,500

2,300

-

ประกันภัยอาคเนย์ชั้น 3

เอเชีย Save basic

-

-

200,000

250,000

600,000

2,000

1,850

2,400

ประกันภัยเอเชียชั้น 3

เอเชีย Save extra

50,000 (1+4)

50,000 (1+4)

200,000

500,000

1,000,000

2,250

2,050

2,600

 ประกันภัยเอเชียชั้น 3

เอเชีย Save special

100,000 (1+4)

100,000 (1+4)

200,000

1,000,000

2,000,000

2,500

2,250

2,800

ประกันภัยเอเชียชั้น 3

เอเชียชั้น 3 (กันชน)

100,000 (1+4)

100,000 (1+4)

300,000

500,000

1,000,000

3,333

2,900

3,450

ประกันภัยเอเชียชั้น 3

เมืองไทย แคมเปญ

50,000 (1+4)

50,000 (1+4)

50,000

250,000

1,000,000

2,050

2,000

2,600

ประกันภัยเมืองไทยชั้น 3

เมืองไทย

50,000 (1+4)

50,000 (1+4)

200,000

500,000

1,000,000

2,300

2,250

2,850

ประกันภัยเมืองไทยชั้น 3

เทเวศ

50,000 (1+4)

50,000 (1+4)

200,000

300,000

600,000

2,000

1,960

2,600

ประกันภัยเทเวศชั้น 3

LMG
MINI

50,000 (1+4)

50,000 (1+4)

50,000

250,000

600,000

2,547

2,500

-

ประกันภัยแอลเอ็มจีชั้น 3

LMG
MEDIUM

50,000 (1+4)

50,000 (1+4)

200,000

250,000

1,000,000

3,148

3,100

-

ประกันภัยแอลเอ็มจีชั้น 3

LMG
MAX

100,000 (1+4)

100,000 (1+4)

200,000

500,000

1,000,000

4,248

4,150

-

ประกันภัยแอลเอ็มจีชั้น 3

LMG
SUPER SAVE

50,000 (1+4)

50,000 (1+4)

200,000

250,000

1,000,000

-

-

2,850

ประกันภัยแอลเอ็มจีชั้น 3

อลิอันซ์

50,000 (1+6)

50,000 (1+6)

50,000

250,000

1,000,000

2,155

2,130

2,750

 ประกันภัยอลิอันซ์ชั้น 3

คุ้มภัย PREMIER

50,000 (1+4)

50,000 (1+4)

200,000

250,000

1,000,000

-

-

2,950

 ประกันภัยคุ้มภัยชั้น 3

คุ้มภัย EXTRA

-

-

100,000

400,000

1,000,000

-

-

2,900

 ประกันภัยคุ้มภัยชั้น 3

วิริยะ < 2,000

50,000 (1+4)

-

200,000

300,000

1,000,000

4,060

3,950

4,550

 วิริยะประกันภัยชั้น 3

วิริยะ > 2,000

50,000 (1+4)

-

200,000

300,000

1,000,000

4,296

4,150

4,750

วิริยะประกันภัยชั้น 3

สินมั่นคง < 2,000

50,000 (1+6)

50,000 (1+6)

100,000

500,000

1,000,000

2,798

2,690

3,290

ประกันภัยสินมั่นคงชั้น 3

สินมั่นคง > 2,000

50,000 (1+6)

50,000 (1+6)

100,000

500,000

1,000,000

2,899

2,790

3,390

 ประกันภัยสินมั่นคงชั้น 3

สินมั่นคง ชุด Save

100,000 (1+3)

-

100,000

250,000

400,000

2,154

2,100

2,740

ประกันภัยสินมั่นคงชั้น 3

กรุงเทพ < 2,000

50,000 (1+6)

50,000 (1+6)

100,000

250,000

1,000,000

3,750

3,750

4,350

ประกันภัยกรุงเทพชั้น 3

กรุงเทพ > 2,000

50,000 (1+6)

50,000 (1+6)

100,000

250,000

1,000,000

3,800

3,800

4,400

ประกันภัยกรุงเทพชั้น 3

แอกซ่า < 2,000

50,000 (1+4)

50,000 (1+4)

200,000

300,000

600,000

-

-

2,890

 ประกันภัยแอกซ่าชั้น 3

แอกซ่า > 2,000

50,000 (1+4)

50,000 (1+4)

200,000

300,000

600,000

-

-

3,190

 ประกันภัยแอกซ่าชั้น 3

MSIG
PLAN I

70,000 (1+4)

50,000 (1+4)

200,000

250,000

1,000,000

2,400

2,350

-

MSIG ชั้น 3

MSIG
PLAN II

100,000 (1+4)

50,000 (1+4)

100,000

1,000,000

2,000,000

2,700

2,650

-

MSIG ชั้น 3

MSIG
C PLUS

70,000 (1+4)

50,000 (1+4)

100,000

250,000

1,000,000

-

-

2,800

MSIG ชั้น 3

MSIG
WOW

100,000 (1+4)

50,000 (1+4)

200,000

1,000,000

2,000,000

-

-

3,100

MSIG ชั้น 3

MSIG
CLASIC

100,000 (1+4)

100,000 (1+4)

300,000

1,000,000

2,500,000

-

-

4,000

MSIG ชั้น 3

ศรีเมือง

100,000 (1+4)

50,000 (1+4)

100,000

1,000,000

1,000,000

2,918

2,850

-

 ประกันภัยศรีเมืองชั้น 3

ศรีเมือง แผน 1

-

-

200,000

1,000,000

1,000,000

-

-

2,900

ประกันภัยศรีเมืองชั้น 3

ศรีเมือง แผน 2

100,000 (1+4)

50,000 (1+4)

300,000

1,000,000

2,500,000

-

-

3,200

ประกันภัยศรีเมืองชั้น 3

 

 


  ประกันภัยรถยนต์   บริการด้านประกันภัยรถยนต์   ดาวน์โหลดเอกสาร   เกี่ยวกับยูพีดี
Copyright by updinsurance.com
เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อส่งเสริมการขายเฉพาะสาขาเปิดใหม่ (ยูพีดีประชาอุทิศเท่านั้น) ไม่สามารถเข้าใช้บริการหรืออ้างอิงกับสาขาอื่นๆ ได้
Engine by MAKEWEBEASY