สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิกใหม่ | ลืมรหัสผ่าน
      จุดเด่นประกันภัยรถยนต์
      นโยบายส่งเสริมตัวแทน
      ความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
      กลยุทธ์และแผนการตลาด
      เงื่อนไขการสมัครตัวแทน
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 พิเศษ
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 สำเร็จรูป
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พลัส
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
      ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์
      พ.ร.บ.รถยนต์
      พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์
      ตรวจสภาพรถยนต์ ตรอ.
      ต่อภาษี,ต่อทะเบียนรถยนต์
      โรงเรียนสอนขับรถยนต์
      บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด
      บ.อลิอันซ์ซีพีประกันภัย จำกัด
      บริษัทเอเชียประกันภัย จำกัด
      บริษัทแอกซ่าประกันภัย จำกัด
      บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด
      บ.เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด
      บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด
      บริษัททิพยประกันภัย จำกัด
      บริษัทคูเนียประกันภัย จำกัด
      บ.แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด
      บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย จำกัด
      บ.เมืองไทยประกันภัย จำกัด
      บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด
      บ.อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
      บริษัทกมลประกันภัย จำกัด
      โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย
      บริษัทประกันคุ้มภัย จำกัด
      บ.ไทยศรีประกันภัย จำกัด
 สินมั่นคงประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, 2 พลัส 3 พลัส ราคาถูก ผ่อนได้ 0% จากบริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประกันภัยรถยนต์สินมั่นคงราคาถูกพิเศษ ผ่อนได้ 0% จากบริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด

สินมั่นคงประกันภัยรถยนต์

 

สินมั่นคงประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

1. ส่วนลดประวัติดี 20% - 50%   
2. ฟรี พรบ.รถยนต์หรือรับส่วนลด
3. ฟรีของแถม และบริการ
4. ผ่อน 0% สูงสุดนานถึง 10 งวด
5. ถูกที่สุดภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
     ฝากประวัติเพื่อตรวจสอบเบี้ย

สินมั่นคงประกันภัยรถยนต์

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 พิเศษ

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1ถูกๆ สินมั่นคงตามไมล์ ขับน้อย จ่ายน้อย ทุนประกันเริ่ม 200,000 บาท ราคาเริ่มต้นแค่ 9,999 บาท ไม่ต้องเสียส่วนแรก

สินมั่นคงประกันภัยรถยนต์

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พลัส

สินมั่นคงประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส คุ้มครองทั้งรถคู่กรณี   และรถผู้เอาประกันภัย คุ้มครองรถหาย-ไฟไหม้และอุบัติเหตุตามทุนประกัน

สินมั่นคงประกันภัยรถยนต์

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส

สินมั่นคงประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส คุ้มครองทั้งรถคู่กรณีและรถผู้เอาประกันภัย เลือกทุนประกันภัยหรือไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกได้

สินมั่นคงประกันภัยรถยนต์

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 

สินมั่นคงประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ให้ความคุ้มครองบาดเจ็บและทรัพย์สินบุคคลภายนอกสูงที่สุด ราคาถูกเมื่อเทียบกับบริษัทประกันภัยอื่น
ยูพีดี    เราเป็นได้มากกว่าโบรคเกอร์ 

เพราะ   เราเหนือกว่าทุกด้านบริการเพราะ   เราให้บริการได้แบบครบวงจร
เพราะ   เรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 
เราจึงมีในสิ่งที่โบรคเกอร์อื่น ไม่มี

 
ประวัติและความเป็นมาของบริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริการ รับประกันวินาศภัยเป็นหลัก เริ่ม ดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2494 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ บริษัท บ้วนฮงเซ้งประกันภัย จำกัด ต่อมาภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด ดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัย 4 ประเภท ได้แก่
 

การประกันภัยทางรถยนต์

การประกันอัคคีภัย

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด


บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันภัย ปัจจุบันบริษัทฯมีทุนจดทะเบียน
200 ล้านบาท และ เมื่อพิจารณาในส่วนเงินกองทุน ปี 2549 บริษัทฯมีเงินกองทุนจำนวนเท่ากับ 1,114.18 ล้านบาท ในส่วนนี้เป็นเงินกองทุนที่บริษัทฯ ต้อง ดำรงไว้ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 เป็นจำนวนเท่ากับ 333.78 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจำนวน 780.40 ล้านบาท ถือเป็น เงินกองทุนส่วนเกิน ซึ่งสามารถรองรับการขยายงานในอนาคต

บริษัทฯเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันรถยนต์เป็นหลักบริษัทฯ แรกที่ได้รับความไว้วางใจให้จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันจัดอยู่ในสี่อันดับแรกของบริษัทฯ ที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด โดยมีก้าวสำคัญในประวัติการดำเนินงานดังนี้

                          

2534
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2535
ย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่ อาคารสินมั่นคงประกันภัย ถนนศรีนครินทร์

2537
จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด

2538
การร่วมทุนกับ Royal Insurance PLC ในปี  2538 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ได้มีการเซ็นสัญญาร่วมทุนกับ Royal Insurance PLC. โดยเข้ามาร่วมถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ต่อมา Royal Insurance PLC. ได้ควบรวมกับบริษัท Sun Alliance Insurance และเปลี่ยนชื่อเป็น Royal & Sun Alliance ในปี 2549 กลุ่ม Royal & Sun Alliance ครองส่วนแบ่งตลาดสูงที่สุด(ร้อยละ 13) ในธุรกิจ commercial line insurance ในประเทศอังกฤษ อีกทั้งมีส่วนแบ่งตลาดสูงเป็นอันดับที่ 3 ในธุรกิจประกันภัยส่วนบุคคลของประเทศอังกฤษ มีเบี้ยประกันภัยสุทธิรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,484 ล้านปอนด์ เทียบเป็นจำนวนเงิน 387,790 ล้านบาท มีเครือข่ายสาขากว่า 50 ประเทศทั่วโลก และมีพนักงงานทั่วโลกทั้งสิ้นประมาณ 24,000 คน

การร่วมทุนกันในครั้งนั้นเป็นการเอื้อธุรกิจด้วยกันทั้งสองฝ่าย ทาง Royal & Sun Alliance ได้ขยายตลาดการบริการสู่ประเทศไทย โดยอาศัยฐานและเครือข่ายทางธุรกิจอันแข็งแกร่งของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด(มหาชน) ในฐานะหนึ่งในบริษัทประกันภัยชั้นนำของไทย ส่วนทางสินมั่นคงนั้นนอกจากจะได้ประโยชน์จากเครือข่ายและประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยของ Royal & Sun Alliance ยังเป็นการขยายการดำเนินงานให้กว้างไกลยิ่งขึ้น ดังนั้นการร่วมมือกันในครั้งนั้น จึงเป็นการร่วมมือของสองบริษัทที่กอปรด้วยประวิติศาสตร์แห่งความสำเร็จอันยาวนานที่จะร่วมใจกันก้าวสู่เป้าหมายในศตวรรษหน้า

2540
ท่านกรรมการผู้จัดการ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากสถาบันผู้พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค และสมาคม
สหประชาชาติ ในฐานะที่นำองค์กรสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจ มีการจัดวางโครงสร้างและแบบแผนในการพัฒนา
บุคลากรที่ดี มีแนวทางในการบริหารและให้บริการที่ดี

2543

ใช้ระบบ intranet เพื่อติดต่อสื่อสารภายในองค์กร

เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เวบไซต์ www.smk.co.th ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อ กรมธรรม์และชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตครบวงจรทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า

เป็นเจ้าแรกที่มีศูนย์ Call Center 1596 เบอร์เดียวทั่วไทย ที่ลูกค้าสามารถแจ้งได้ทั้งเรื่องอุบัติเหตุ
และการทำประกัน ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหน อำเภอใด

2543

เป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกในประเทศที่ริเริ่มโครงการรับประกันเวลาเดินทางถึงที่ เกิดเหตุภายใน 25 นาที ชื่อโครงการคือ SMK SPEED GUARANTEE 1

เป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกในประเทศที่ริเริ่มโครงการรับประกันมาตรฐานระยะเวลา ซ่อมและคุณภาพการซ่อมรถยนต์ ชื่อโครงการคือ SMK SPEED GUARANTEE 2

เพิ่มช่องทางให้อู่สามารถนำส่งข้อมูลการซ่อมรถยนต์ผ่านระบบ Internet Web Application

นำระบบ Document Image Processing (DIP) และ กล้องดิจิตอล เข้ามาใช้ในงานสินไหม ในเขตกรุงเทพฯอย่างเต็มระบบ

2546

เปิดตัวโครงการประกันอุบัติเหตุเอื้อสุข

ได้ทดลองและทดสอบโครงการ SMK SPEED GUARANTEE 1 และ 2 ตามสาขาภูมิภาค

ขยายการใช้กล้องดิจิตอลสำหรับงานด้านตรวจสอบอุบัติเหตุไปยังสาขาภูมิภาค

2547

ขยายตลาดในส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น การประกันภัยอิสรภาพ

ได้นำระบบ E-Agent มาใช้กับตัวแทน

ขยายรูปแบบการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ โดยใช้สื่อป้ายโฆษณาขนาดใหญ่หลายแห่งในกรุงเทพฯ

2548

ยกระดับมาตรฐานเวลาในทุกขั้นตอนของการให้บริการ

ได้นำระบบ E-Agent มาใช้กับตัวแทน

ขยายรูปแบบการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ โดยใช้สื่อป้ายโฆษณาขนาดใหญ่หลายแห่งในกรุงเทพฯ

2549

มีการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์เป็นครั้งแรก โดยมุ่งเน้นให้ทราบถึงคุณค่าของ Brand มาเร็ว เคลมเร็ว ซ่อมเร็ว"

เริ่มทดลองทำตลาดผ่านช่องทาง Telemarketing โดยเริ่มจาก การนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ ที่เข้าใจได้ง่าย เช่น กรมธรรม์ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ย้ายศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองจากสถานที่เดิมซึ่งเป็นอาคารเช่า มาไว้ที่อาคารสาขาเทพารักษ์ ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างบนพื้นที่ทรัพย์สินของบริษัทฯเอง

2550

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ประกัน 3 คุ้ม และ ประกันตามใจ

เริ่มพัฒนาระบบ CRM (Customer Relationship Management) เพื่อจะได้เข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง และ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ดีที่สุด

2551

ขยายตลาดประกันภัยมะเร็ง โดยกรมธรรม์ของบริษัทฯมีจุดเด่นที่บริษัทฯให้ความคุ้มครองต่อเนื่องอัตโนมัติ จนถึงอายุ 65 ปี และหากเลือกทำประกันแบบครอบครัว บริษัทฯจะให้ความคุ้มครองบุตรอายุ 1 – 22 ปีที่ยังไม่ได้สมรสฟรี โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร

ขยายการบริการด้านสินไหมควบคู่การขยายตลาดให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ อีกทั้งขยายช่องทางการจำหน่ายใหม่ไปยังห้างสรรพสินค้าและไฮเปอร์มาร์ท

2552

บริษัทฯเป็น 1 ใน 15 สถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัยให้เป็นสถาบันจัดอบรมและออกหนังสือรับรองการผ่านการอบรมตัวแทนประกันวินาศภัย เพื่อรองรับและพัฒนายกระดับมาตรฐานคนกลางประกันภัย โดยบริษัทฯได้จัดอบรมตัวแทนของบริษัทฯ ในปี 2552 จำนวน 55 ครั้ง ทั่วประเทศ มีตัวแทนผ่านการอบรมและได้รับการรับรองผ่านการอบรมจากบริษัทฯจำนวนทั้งสิ้น 2,292 คน

2553

บริษัทฯได้ดำเนินการตามนโยบายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยได้มอบหมายให้ สำนักงานภาคของบริษัทฯทั้ง 4 สำนักงานภาคร่วมกับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางการค้าของบริษัทฯใน แต่ละภาคจัดทำกิจกรรมดูแลสังคมในปี 2553 ตามภูมิภาคต่างๆ รวมทั้ง บริษัทฯได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเดือน ตุลาคม 2553 เป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท โดยมอบผ่านทางครอบครัวข่าว 3 (ไทยทีวีสีช่อง 3) และ มีคุณสรยุทธ์ สุทัศนจินดา พิธีกรชื่อดังทางช่อง 3 เป็นตัวแทนผู้รับมอบ


  ประกันภัยรถยนต์   บริการด้านประกันภัยรถยนต์   ดาวน์โหลดเอกสาร   เกี่ยวกับยูพีดี
Copyright by updinsurance.com
เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อส่งเสริมการขายเฉพาะสาขาเปิดใหม่ (ยูพีดีประชาอุทิศเท่านั้น) ไม่สามารถเข้าใช้บริการหรืออ้างอิงกับสาขาอื่นๆ ได้
Engine by MAKEWEBEASY