สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิกใหม่ | ลืมรหัสผ่าน
      จุดเด่นประกันภัยรถยนต์
      นโยบายส่งเสริมตัวแทน
      ความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
      กลยุทธ์และแผนการตลาด
      เงื่อนไขการสมัครตัวแทน
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 พิเศษ
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 สำเร็จรูป
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พลัส
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
      ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์
      พ.ร.บ.รถยนต์
      พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์
      ตรวจสภาพรถยนต์ ตรอ.
      ต่อภาษี,ต่อทะเบียนรถยนต์
      โรงเรียนสอนขับรถยนต์
      บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด
      บ.อลิอันซ์ซีพีประกันภัย จำกัด
      บริษัทเอเชียประกันภัย จำกัด
      บริษัทแอกซ่าประกันภัย จำกัด
      บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด
      บ.เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด
      บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด
      บริษัททิพยประกันภัย จำกัด
      บริษัทคูเนียประกันภัย จำกัด
      บ.แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด
      บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย จำกัด
      บ.เมืองไทยประกันภัย จำกัด
      บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด
      บ.อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
      บริษัทกมลประกันภัย จำกัด
      โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย
      บริษัทประกันคุ้มภัย จำกัด
      บ.ไทยศรีประกันภัย จำกัด
 อาคเนย์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, 2 พลัส 3 พลัส ราคาถูก ผ่อนได้ 0% พร้อมของแถมและบริการ จากบริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด
ประกันภัยรถยนต์อาคเนย์ราคาถูกพิเศษ ผ่อนได้ 0% จากบริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด 

อาคเนย์ประกันภัยรถยนต์

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

1. ส่วนลดประวัติดี 20% - 50%   
2. ฟรี พรบ.รถยนต์หรือรับส่วนลด
3. ฟรีของแถม และบริการ
4. ผ่อน 0% สูงสุดนานถึง 10 งวด
5. ถูกที่สุดภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
   ฝากประวัติเพื่อตรวจสอบเบี้ย

อาคเนย์ประกันภัยรถยนต์

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 พิเศษ

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ราคาพิเศษ พร้อมส่วนลดกว่า 50%  สำหรับข้าราชการ ครู แพทย์ พยาบาล ตำรวจ ตลอดจนพนักงานรัฐวิสาหกิจ


     ฝากประวัติเพื่อตรวจสอบเบี้ย

อาคเนย์ประกันภัยรถยนต์

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พลัส

อาคเนย์ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส คุ้มครองทั้งรถคู่กรณี   และรถผู้เอาประกันภัย คุ้มครองรถหาย-ไฟไหม้และอุบัติเหตุตามทุนประกัน

อาคเนย์ประกันภัยรถยนต์

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส

อาคเนย์ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส คุ้มครองทั้งรถคู่กรณีและรถผู้เอาประกันภัย เลือกทุนประกันภัยหรือไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกได้

อาคเนย์ประกันภัยรถยนต์

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 

อาคเนย์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ให้ความคุ้มครองบาดเจ็บและทรัพย์สินบุคคลภายนอกสูงที่สุด ราคาถูกเมื่อเทียบกับบริษัทประกันภัยอื่น
ยูพีดี    เราเป็นได้มากกว่าโบรคเกอร์ 

เพราะ   เราเหนือกว่าทุกด้านบริการเพราะ   เราให้บริการได้แบบครบวงจร
เพราะ   เรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 
เราจึงมีในสิ่งที่โบรคเกอร์อื่น ไม่มี

 
ประวัติและความเป็นมาของบริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 ภายใต้ชื่อ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจด้านประกันวินาศภัย ต่อมาได้ขยายกิจการรับประกันชีวิตเพิ่มขึ้น โดยได้รับอนุญาตเมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493  ด้วยปณิธาน ที่จะเสริมสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้แก่คนไทย โดยยึดมั่นในหลักวิชาการแห่งการประกันภัยเป็นแนวทางของการดำเนินงาน เพื่อรังสรรค์ประโยชน์สู่สังคม และถือประโยชน์ของผู้เอาประกันเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรก เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2543  บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ได้แยกธุรกิจการประกันวินาศภัยออกไปจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ ในชื่อ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000) จำกัด    ตามพระราชบัญญัติการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000) จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด

 

ส่วนบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด เดิม ได้ทำการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจประกันชีวิตที่ดำเนินการเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา แม้บริษัทจะแยกการดำเนินกิจการออกเป็น บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด และ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด  แต่อาคเนย์ฯ ทั้งสองบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจเกื้อหนุนกันเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร ภายใต้ปรัชญาแห่งการให้บริการลูกค้าด้วย ความมั่นคง ชื่อตรง และห่วงใย  เพื่อรังสรรค์ประโยชน์สู่สังคม และครอบครัวคนไทยตลอดไป

 

มั่นคง ก้าวหน้า ด้วยรากฐานและประสบการณ์ ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยของคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 58 ปี ทำให้การดำเนินงานทั้งด้านหลักวิชาการ การฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายขายและพนักงานประจำเป็นไปอย่างมีระบบแบบแผน พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ การขยายตัวและเติบโตของบริษัทอาคเนย์ประกันภัย (2000) จำกัดเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสำเร็จก้าวหน้าและความเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้เป็นอย่างดี
             

ปัจจุบันอาคเนย์ประกันภัย (2000) หนึ่งในบริษัทกลุ่ม TCC ซึ่งมีฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000) จำกัด เป็นหนึ่งในเครือข่ายธุรกิจของบริษัท ไทยเจริญ คอมเมอร์เชียลกรุ๊ป ( T.C.C. GROUP) ซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี โดย คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ปัจจุบัน T.C.C. GROUP เป็นเจ้าของตราสินค้า และเครือข่ายธุรกิจซึ่งเป็นที่รู้จักมากมาย เช่น สุราแสงโสม เบียร์ช้าง เครือโรงแรมอิมพีเรียล ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เบอร์ลี่ยุคเกอร์ และเอ็มไพร์ทาวเวอร์อาคารสำนักงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ฯลฯ ด้วยเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งของ T.C.C. GROUP จึงมั่นใจได้ว่า อาคเนย์ประกันภัย(2000) มีศักยภาพทางฐานะการเงินเพียงพอ ในการสร้างหลักประกันให้กับทุกครอบครัวไทยได้อย่างมั่นคงตลอดไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 63 ปี  บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด จึงเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ มีเสถียรภาพและความมั่นคง ในการดำเนินธุรกิจ ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้ถือกรมธรรม์เป็นอย่างดีมาโดยตลอด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการต่อผู้ถือกรมธรรม์ และลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้บรรลุปณิธานและจุดมุ่งหมายของการเป็นสถาบันประกันและการเงินที่เข้มแข็ง มั่นคง และทันสมัย สร้างคุณค่าให้สังคมไทยมีความผาสุกตลอดไป


  ประกันภัยรถยนต์   บริการด้านประกันภัยรถยนต์   ดาวน์โหลดเอกสาร   เกี่ยวกับยูพีดี
Copyright by updinsurance.com
เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อส่งเสริมการขายเฉพาะสาขาเปิดใหม่ (ยูพีดีประชาอุทิศเท่านั้น) ไม่สามารถเข้าใช้บริการหรืออ้างอิงกับสาขาอื่นๆ ได้
Engine by MAKEWEBEASY