สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิกใหม่ | ลืมรหัสผ่าน
      จุดเด่นประกันภัยรถยนต์
      นโยบายส่งเสริมตัวแทน
      ความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
      กลยุทธ์และแผนการตลาด
      เงื่อนไขการสมัครตัวแทน
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 พิเศษ
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 สำเร็จรูป
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พลัส
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
      ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์
      พ.ร.บ.รถยนต์
      พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์
      ตรวจสภาพรถยนต์ ตรอ.
      ต่อภาษี,ต่อทะเบียนรถยนต์
      โรงเรียนสอนขับรถยนต์
      บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด
      บ.อลิอันซ์ซีพีประกันภัย จำกัด
      บริษัทเอเชียประกันภัย จำกัด
      บริษัทแอกซ่าประกันภัย จำกัด
      บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด
      บ.เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด
      บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด
      บริษัททิพยประกันภัย จำกัด
      บริษัทคูเนียประกันภัย จำกัด
      บ.แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด
      บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย จำกัด
      บ.เมืองไทยประกันภัย จำกัด
      บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด
      บ.อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
      บริษัทกมลประกันภัย จำกัด
      โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย
      บริษัทประกันคุ้มภัย จำกัด
      บ.ไทยศรีประกันภัย จำกัด
 เจ้าพระยาประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, 2 พลัส 3 พลัส ราคาถูก ผ่อนได้ 0% จากบริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประกันภัยรถยนต์เจ้าพระยาราคาถูกพิเศษ ผ่อนได้ 0% จากบริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำกัด

เจ้าพระยาประกันภัยรถยนต์

  

เจ้าพระยาประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

1. ส่วนลดประวัติดี 20% - 50%   
2. ฟรี พรบ.รถยนต์หรือรับส่วนลด
3. ฟรีของแถม และบริการ
4. ผ่อน 0% สูงสุดนานถึง 10 งวด
5. ถูกที่สุดภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

ฝากประวัติเพื่อตรวจสอบเบี้ย

เจ้าพระยาประกันภัยรถยนต์

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พลัส

เจ้าพระยาประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส คุ้มครองทั้งรถคู่กรณี   และรถผู้เอาประกันภัย คุ้มครองรถหาย-ไฟไหม้และอุบัติเหตุตามทุนประกัน

เจ้าพระยาประกันภัยรถยนต์

 

 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส

เจ้าพระยาประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส คุ้มครองทั้งรถคู่กรณีและรถผู้เอาประกันภัย เลือกทุนประกันภัยหรือไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกได้

เจ้าพระยาประกันภัยรถยนต์

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

เจ้าพระยาประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 คุ้มครอง ซ่อมเฉพาะรถและทรัพย์สินของคู่กรณี ตลอดจนทรัพย์สินและบาดเจ็บของบุคคลภายนอก

เจ้าพระยาประกันภัยรถยนต์

 

ประกันวินาศภัย 

ประกันวินาศภัยภัยอื่นๆ เช่น ประกันบ้านที่อยู่อาศัย ประกันอัคคีภัย ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้าย ประกันอุบัติเหตุบุคคล

ถูกสุดๆ
 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ยูพีดี    เราเป็นได้มากกว่าโบรคเกอร์ 

เพราะ   เราเหนือกว่าทุกด้านบริการเพราะ   เราให้บริการได้แบบครบวงจร
เพราะ   เรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 
เราจึงมีในสิ่งที่โบรคเกอร์อื่น ไม่มี

 

ประวัติและความเป็นมาของบริษัทเจ้าพระยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


บริษัทเจ้าพระยาประกันภัยจำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ 2540 ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท และได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท เจ้าพระยาประกันภัยจำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2549 และในปัจจุบันได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 330 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 ซึ่งตลอดระยะเวลา 10 ปีแห่งความสำเร็จได้ดำเนินการธุรกิจวินาศภัยด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้สูงขึ้นต่อไป

 

บริษัทเจ้าพระยาประกันภัยจำกัด (มหาชน) รับประกันวินาศภัยทุกประเภท พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจประกันภัยด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม

 

บริษัทเจ้าพระยาประกันภัยจำกัด (มหาชน)

  • มุ่งมั่นและพัฒนาสู่การเป็นบริษัทประกันวินาศที่แข็งแกร่งและมั่นคงที่สุด
  • สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  • พัฒนาระบบการให้บริการที่ดี และสะดวกรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ตัวแทน พนักงาน ผู้ถือหุ้น และสังคมไทย
  • สนับสนุนและทำกิจกรรม เพื่อเป็นการขอบคุณและตอบแทนสังคม

  ประกันภัยรถยนต์   บริการด้านประกันภัยรถยนต์   ดาวน์โหลดเอกสาร   เกี่ยวกับยูพีดี
Copyright by updinsurance.com
เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อส่งเสริมการขายเฉพาะสาขาเปิดใหม่ (ยูพีดีประชาอุทิศเท่านั้น) ไม่สามารถเข้าใช้บริการหรืออ้างอิงกับสาขาอื่นๆ ได้
Engine by MAKEWEBEASY