สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิกใหม่ | ลืมรหัสผ่าน
      จุดเด่นประกันภัยรถยนต์
      นโยบายส่งเสริมตัวแทน
      ความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
      กลยุทธ์และแผนการตลาด
      เงื่อนไขการสมัครตัวแทน
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 พิเศษ
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 สำเร็จรูป
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พลัส
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
      ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์
      พ.ร.บ.รถยนต์
      พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์
      ตรวจสภาพรถยนต์ ตรอ.
      ต่อภาษี,ต่อทะเบียนรถยนต์
      โรงเรียนสอนขับรถยนต์
      บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด
      บ.อลิอันซ์ซีพีประกันภัย จำกัด
      บริษัทเอเชียประกันภัย จำกัด
      บริษัทแอกซ่าประกันภัย จำกัด
      บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด
      บ.เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด
      บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด
      บริษัททิพยประกันภัย จำกัด
      บริษัทคูเนียประกันภัย จำกัด
      บ.แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด
      บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย จำกัด
      บ.เมืองไทยประกันภัย จำกัด
      บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด
      บ.อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
      บริษัทกมลประกันภัย จำกัด
      โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย
      บริษัทประกันคุ้มภัย จำกัด
      บ.ไทยศรีประกันภัย จำกัด
 เทเวศประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, 2 พลัส 3 พลัส ราคาถูก ผ่อนได้ 0% พร้อมบริการดีๆ จากบริษัทเทเวศ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประกันภัยรถยนต์เทเวศราคาถูกพิเศษ ผ่อนได้ 0% จากบริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด

เทเวศประกันภัยรถยนต์

 

เทเวศประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

1. ส่วนลดประวัติดี 20% - 50%   
2. ฟรี พรบ.รถยนต์หรือรับส่วนลด
3. ฟรีของแถม และบริการ
4. ผ่อน 0% สูงสุดนานถึง 10 งวด
5. ถูกที่สุดภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

ฝากประวัติเพื่อตรวจสอบเบี้ย

เทเวศประกันภัยรถยนต์

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พลัส

เทเวศประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส คุ้มครองทั้งรถคู่กรณี   และรถผู้เอาประกันภัย คุ้มครองรถหาย-ไฟไหม้และอุบัติเหตุตามทุนประกัน

เทเวศประกันภัยรถยนต์

 

 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส

เทเวศประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส คุ้มครองทั้งรถคู่กรณีและรถผู้เอาประกันภัย เลือกทุนประกันภัยหรือไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกได้

เทเวศประกันภัยรถยนต์

 

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

เทเวศประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 คุ้มครอง ซ่อมเฉพาะรถและทรัพย์สินของคู่กรณี ตลอดจนทรัพย์สินและบาดเจ็บของบุคคลภายนอก

เทเวศประกันภัยรถยนต์

 

ประกันวินาศภัย 

ประกันวินาศภัยภัยอื่นๆ เช่น ประกันบ้านที่อยู่อาศัย ประกันอัคคีภัย ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้าย ประกันอุบัติเหตุบุคคล

ถูกสุดๆ
 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ยูพีดี    เราเป็นได้มากกว่าโบรคเกอร์ 

เพราะ   เราเหนือกว่าทุกด้านบริการเพราะ   เราให้บริการได้แบบครบวงจร
เพราะ   เรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 
เราจึงมีในสิ่งที่โบรคเกอร์อื่น ไม่มี

 
ประวัติและความเป็นมาของบริษัทเทเวศ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี เทเวศประกันภัย เติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงศักยภาพในการให้บริการ ประกันวินาศภัยที่ครบทุกประเภท หรือการเติบโตทางธุรกิจที่ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น แต่ด้วยการาดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก บรรษัทภิบาล บริหารงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบใด้ เทเวศประกันภัย จึงเป็นบริษัทประกันภัยที่ได้รับความ เชื่อถือและไว้วางใจอย่างสูง ทั้งจากผู้ถือหุ้น คู่ค้า ตลอดจนลูกค้าทุกกลุ่มเสมอมา

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน อุดมการณ์ที่ยึดมั่น และวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นในความพร้อมด้านคุณภาพบริกการ ภายใต้การบริหาร จัดการที่ดี วันนี้ เทเวศประกันภัย จึงเป็น " บริษัทประกันวินาศภัยที่คุณเลือก" อย่างมั่นใจ ด้วยความคุ้มครองที่คุณเชื่อมั่นภายใต้ จรรยาบรรที่คุณไว้วางใจ

อุดมการณ์ธุรกิจ

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เชื่อว่า การดำเนินธุรกิจที่ดีจะต้องมุ่งเสนอบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและเป็นไปตามครรลองแห่งความถูกต้อง และเป็นธรรม ดังนั้นผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ จึงยึดถือและปฏิบัติตามอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ คือ

   

มุ่งมั่นให้บริการสู่ความเป็นเลิศ บริษัทฯ มุ่งพัฒนาคุณภาพของการให้บริการที่ดีและเสนอผลิตภัณฑ์ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ขณะเดียวกันก็พยายามหาแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอยู่ตลอดเวลา และอย่างต่อเนื่อง

   

ตั้งมั่นในความเป็นธรรม บริษัทฯ ถือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนธุรกิจ ผู้ที่ดำเนิน ธุรกิจด้วย หรือพนักงาน จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ขณะประกอบธุรกิจหรือทำงานร่วมกับบริษัทฯ

   

เชื่อมั่นในคุณค่าของคน บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อคุณค่าของพนักงาน และถือว่าเขาเหล่านั้นคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดสำหรับบริษัทฯ จึงพยายามคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมเข้ามาร่วมงาน ให้การฝึกฝน พัฒนา และดูแลอย่างดีด้วยสวัสดิการและผลตอบแทนตามสมควร

   

รับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ตั้งเจตนารมณ์ไว้ว่า จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่พึงมีต่อ ประเทศชาติและสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ จะประพฤติตนเป็นพลเมืองดี ทำประโยชน์ให้แก่สังคม และทุกชุมชนที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่

จรรยาบรรณบริษัท

 

จรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการประกอบธุรกิจของบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งพนักงานของบริษัทฯ ถือปฏิบัติ จรรยาบรรณบริษัทฯ ระบุว่า พนักงานจะต้องดำรงตนตามแนวจรรยาบรรณที่ทางบริษัทกำหนด เป็นต้นว่า บุคลากรของบริษัทฯ ต้อง

 

 

มีความซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินงานประกันวินาศภัยบนหลักการสุจริตอย่างยิ่ง

 

 

ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ

 

 

ปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนอย่างเสมอภาค ไม่มีอคติต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่มีความแตกต่างกับเราในเรื่องสีผิว เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ

 

 

ดำเนินงานภายใต้กรอบระเบียบและกฎหมาย

 

 

พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด ซึ่งสิ่งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการยึดมั่นในบริการ อันเป็นอุดมการณ์หลักของบริษัทฯ


  ประกันภัยรถยนต์   บริการด้านประกันภัยรถยนต์   ดาวน์โหลดเอกสาร   เกี่ยวกับยูพีดี
Copyright by updinsurance.com
เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อส่งเสริมการขายเฉพาะสาขาเปิดใหม่ (ยูพีดีประชาอุทิศเท่านั้น) ไม่สามารถเข้าใช้บริการหรืออ้างอิงกับสาขาอื่นๆ ได้
Engine by MAKEWEBEASY