สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิกใหม่ | ลืมรหัสผ่าน
      จุดเด่นประกันภัยรถยนต์
      นโยบายส่งเสริมตัวแทน
      ความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
      กลยุทธ์และแผนการตลาด
      เงื่อนไขการสมัครตัวแทน
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 พิเศษ
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 สำเร็จรูป
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พลัส
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
      ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์
      พ.ร.บ.รถยนต์
      พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์
      ตรวจสภาพรถยนต์ ตรอ.
      ต่อภาษี,ต่อทะเบียนรถยนต์
      โรงเรียนสอนขับรถยนต์
      บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด
      บ.อลิอันซ์ซีพีประกันภัย จำกัด
      บริษัทเอเชียประกันภัย จำกัด
      บริษัทแอกซ่าประกันภัย จำกัด
      บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด
      บ.เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด
      บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด
      บริษัททิพยประกันภัย จำกัด
      บริษัทคูเนียประกันภัย จำกัด
      บ.แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด
      บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย จำกัด
      บ.เมืองไทยประกันภัย จำกัด
      บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด
      บ.อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
      บริษัทกมลประกันภัย จำกัด
      โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย
      บริษัทประกันคุ้มภัย จำกัด
      บ.ไทยศรีประกันภัย จำกัด
 เมืองไทยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, 2 พลัส 3 พลัส ราคาถูก ผ่อนได้ 0% จากบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประกันภัยรถยนต์เมืองไทยราคาถูกพิเศษ ผ่อนได้ 0% จากบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด

เมืองไทยประกันภัยรถยนต์

 

เมืองไทยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

1. ส่วนลดประวัติดี 20% - 50%   
2. ฟรี พรบ.รถยนต์หรือรับส่วนลด
3. ฟรีของแถม และบริการ
4. ผ่อน 0% สูงสุดนานถึง 10 งวด
5. ถูกที่สุดภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

ฝากประวัติเพื่อตรวจสอบเบี้ย

เมืองไทยประกันภัยรถยนต์

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พลัส

เมืองไทยประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส คุ้มครองทั้งรถคู่กรณี   และรถผู้เอาประกันภัย คุ้มครองรถหาย-ไฟไหม้และอุบัติเหตุตามทุนประกัน

เมืองไทยประกันภัยรถยนต์

 

 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส

เมืองไทยประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส คุ้มครองทั้งรถคู่กรณีและรถผู้เอาประกันภัย เลือกทุนประกันภัยหรือไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกได้

เมืองไทยประกันภัยรถยนต์

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

เมืองไทยประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 คุ้มครอง ซ่อมเฉพาะรถและทรัพย์สินของคู่กรณี ตลอดจนทรัพย์สินและบาดเจ็บของบุคคลภายนอก

เมืองไทยประกันภัยรถยนต์

 

ประกันวินาศภัย 

ประกันวินาศภัยภัยอื่นๆ เช่น ประกันบ้านที่อยู่อาศัย ประกันอัคคีภัย ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้าย ประกันอุบัติเหตุบุคคล

ถูกสุดๆ
 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
ยูพีดี    เราเป็นได้มากกว่าโบรคเกอร์ 

เพราะ   เราเหนือกว่าทุกด้านบริการเพราะ   เราให้บริการได้แบบครบวงจร
เพราะ   เรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 
เราจึงมีในสิ่งที่โบรคเกอร์อื่น ไม่มี

 
ประวัติและความเป็นมาของบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
20 มิถุนายน 2551 วันแรกของการก้าวกระโดด... บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เพื่อก้าวต่อไปสู่...
บริษัทประกันวินาศภัย ระดับแนวหน้าของประเทศไทย ภายใต้ชื่อบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
การเปิดบันทึกหน้าใหม่ในครั้งนี้ เกิดจาก การควบกิจการระหว่าง บริษัทภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดเป็นการผนึกกำลังครั้งประวัติศาสตร์ของธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและ
ศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ และการให้บริการโดยรวมความเชี่ยวชาญของทั้ง 2บริษัทให้ส่งเสริมจุดเด่นซึ่งกันและกัน อย่างลงตัว รวมไปถึงการแสดงความพร้อมเพื่อสนองตอบนโยบายการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยในอนาคตอันใกล้
 

ด้วยเป้าหมายและความมุ่งมั่นเพื่อประกาศชื่อสู่ความเป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำอันดับต้นของประเทศ ภายใน 5 ปี ด้วยเบี้ยประกันภัยที่เติบโตเพิ่มขึ้น 2 เท่า หรือ 7,000 ล้านบาทและเป็นบริษัทที่มีความมั่นคง มีความเป็นมืออาชีพด้านการประกันภัย รวมไปถึงเป็นบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทย ที่มีการบริหารงานด้วยหลักจริยธรรมและความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาลกว่า 76 ปี... ภัทรประกันภัย ก้าวแห่งความภาคภูมิใจ บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2475 การดำเนินธุรกิจของภัทรประกันภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชน มีพัฒนาการที่ดีมาโดยตลอด เส้นทางที่ก้าวเดินสะสมความมั่นคง และความเป็นมืออาชีพด้านการประกันภัย ล้วนเป็นความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจเหนือสิ่งอื่นใด ภัทรประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทยที่เน้นการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ความใส่ใจสังคม ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมใจกันรักษาไว้ต่อเนื่องยืนยาวมาโดยตลอด สมดังวิสัยทัศน์ บริษัทประกันวินาศภัยในใจคุณผสมผสานกับปรัชญาการดำเนินงานที่ซึมซาบในจิตสำนึกของทุกคนว่าซื่อสัตย์สุจริต เป็นมิตรสนิทใจโดยมี คุณกฤตยา ล่ำซำ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในปัจจุบันกว่า 57 ปี... เมืองไทยประกันภัย ก้าวย่าง อย่างมั่นคง บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด เมื่อย้อนเวลากลับไปในปี พ.ศ. 2494 ดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด โดยเป็นสายงานหนึ่งในการให้บริการรับประกันภัยทุกประเภทครบวงจร จากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประกอบกับการให้ บริการที่ซื่อสัตย์สุจริตแก่ลูกค้า จนได้รับความไว้วางใจมาโดยตลอด ทำให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก จุดเปลี่ยนแปลง สำคัญเกิดขึ้นเมื่อ พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช้ ทำให้เมืองไทยประกันภัยต้องแยกตัวออกมาจาก เมืองไทยประกันชีวิต โดยผลทางกฎหมายตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด ยืนหยัดรับใช้สาธารณชนด้วยความจริงใจตลอดมา พร้อมมีปณิธานในการดำเนินงานว่า เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการ มากกว่าการเป็นผู้รับประกันภัยเพียงอย่างเดียวโดยคุณนวลพรรณ ล่ำซำ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในปัจจุบัน และในวันนี้ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพในการดำเนินงาน ทั้งด้านบุคลากรที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยพร้อม เสนอความคุ้มครองที่ สามารถตอบสนองได้ครบทุกความต้องการ ของลูกค้า โดยเน้นความสำคัญในการให้บริการลูกค้าครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ ครบทุกช่องทางการให้บริการแจ้งเหตุได้ตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง เมืองไทยประกันภัย ได้ตระหนักและใส่ใจทุกรายละเอียดในเหตุแก่การเกิดความเสี่ยงภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า เราพร้อมที่จะอยู่เดินเคียงข้างคุณในทุกๆ ที่ ทุกๆ เวลา เพื่อให้คุณรู้สึกอุ่นใจและยิ้มได้เมื่อทำประกันภัย กับเมืองไทยประกันภัย

 

ดังสโลแกนที่ว่า เมืองไทยประกันภัย ยิ้มได้เมื่อภัยมา


  ประกันภัยรถยนต์   บริการด้านประกันภัยรถยนต์   ดาวน์โหลดเอกสาร   เกี่ยวกับยูพีดี
Copyright by updinsurance.com
เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อส่งเสริมการขายเฉพาะสาขาเปิดใหม่ (ยูพีดีประชาอุทิศเท่านั้น) ไม่สามารถเข้าใช้บริการหรืออ้างอิงกับสาขาอื่นๆ ได้
Engine by MAKEWEBEASY