สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิกใหม่ | ลืมรหัสผ่าน
      จุดเด่นประกันภัยรถยนต์
      นโยบายส่งเสริมตัวแทน
      ความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
      กลยุทธ์และแผนการตลาด
      เงื่อนไขการสมัครตัวแทน
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 พิเศษ
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 สำเร็จรูป
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พลัส
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส
      ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3
      ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์
      พ.ร.บ.รถยนต์
      พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์
      ตรวจสภาพรถยนต์ ตรอ.
      ต่อภาษี,ต่อทะเบียนรถยนต์
      โรงเรียนสอนขับรถยนต์
      บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด
      บ.อลิอันซ์ซีพีประกันภัย จำกัด
      บริษัทเอเชียประกันภัย จำกัด
      บริษัทแอกซ่าประกันภัย จำกัด
      บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด
      บ.เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด
      บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด
      บริษัททิพยประกันภัย จำกัด
      บริษัทคูเนียประกันภัย จำกัด
      บ.แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด
      บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย จำกัด
      บ.เมืองไทยประกันภัย จำกัด
      บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด
      บ.อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
      บริษัทกมลประกันภัย จำกัด
      โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย
      บริษัทประกันคุ้มภัย จำกัด
      บ.ไทยศรีประกันภัย จำกัด
 เลขที่บัญชีบริษัทประกันภัย
 โอนเงินเข้าไปยังบริษัทประกันภัยที่สั่งทำโดยตรง ด้วยการชำระเงินผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือตู้ ATM  เข้าบัญชีบริษัทประกันภัย หลังจากที่ท่านชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งการโอนเงินของท่าน โดยส่งหลักฐานการชำระเงิน (PAY-IN) เขียนชื่อ - นามสกุล และ Fax มาที่   02-427-5589  หรือ ส่งใบโอนเงิน E- mail มาที่ updinsurance@hotmail.com

ลำดับ

บริษัท

ชื่อบัญชี

ธนาคาร

สาขา

ประเภท

เลขที่บัญชี

1

บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรุงไทย

เมืองทองธานี

ออมทรัพย์

147-0-07549-0

2

บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรุงศรี

ถนนแจ้งวัฒนะ

ออมทรัพย์

329-1-27636-6

 

 

 

 

 

 

 

1

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพ

สีลม

ออมทรัพย์

118-3-03129-1

 

 

 

 

 

 

 

1

บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)

กสิกรไทย

ราชดำริ

ออมทรัพย์

042-2-61288-2

 

 

 

 

 

 

 

1

บริษัท คูเนียประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงไทย

ถ.สาธร

ออมทรัพย์

170-1-05790-5

2

บริษัท คูเนียประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

ไทยพาณิชย์

ลีลม

ออมทรัพย์

065-2-45184-3

3

บริษัท คูเนียประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

ทหารไทย

สวนจตุจักร

ออมทรัพย์

055-2-27555-4

4

บริษัท คูเนียประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

กสิกรไทย

ลาดพร้าว 10

ออมทรัพย์

752-2-06388-0

 

 

 

 

 

 

 

1

บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

นครหลวงไทย

กล้วยน้ำไท

ออมทรัพย์

130-2-16473-5

2

บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กสิกรไทย

กล้วยน้ำไท

ออมทรัพย์

712-2-36867-4

3

บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพ

กล้วยน้ำไท

ออมทรัพย์

117-4-24797-1

4

บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรุงไทย

พระราม 4

ออมทรัพย์

192-1-08780-3

5

บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ไทยพาณิชย์

พระราม 4

ออมทรัพย์

096-2-30748-3

6

บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ทหารไทย

กล้วยน้ำไท

ออมทรัพย์

149-2-13240-0

 

 

 

 

 

 

 

1

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรุงไทย

ถ.อโศกดินแดง

ออมทรัพย์

056-1-05949-7

2

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กสิกรไทย

สีลม

กระแสรายวัน

001-1-10196-8

3

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ไทยพาณิชย์

ชิดลม

ออมทรัพย์

001-3-11904-2

4

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ทหารไทย

ราชดำเนิน

ออมทรัพย์

002-2-19832-9

5

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพ

พระราม 9

กระแสรายวัน

215-3-02200-5

 

 

 

 

 

 

 

1

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพ

สะพานผ่านฟ้า

ออมทรัพย์

169-0-52750-0

 

 

 

 

 

 

 

1

บริษัท  ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพ

สี่พระยา

ออมทรัพย์

170-0-23350-3

 

 

 

 

 

 

 

1

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด

กรุงศรี

อุรุพงษ์

กระแสรายวัน

130-0-00977-0

2

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด

กรุงเทพ

ตากสิน

ออมทรัพย์

158-0-67444-6

3

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด

กสิกรไทย

สาธร

ออมทรัพย์

038-2-50941-2

4

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด

ไทยพาณิชย์

ตากสิน

ออมทรัพย์

055-2-18714-8

 

 

 

 

 

 

 

1

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพ

บางซ่อน

ออมทรัพย์

132-0-95533-7

2

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กสิกรไทย

บางซ่อน

ออมทรัพย์

039-2-28200-9

3

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ไทยพาณิชย์

ประชาชื่น

ออมทรัพย์

092-2-06123-9

4

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรุงไทย

ประชาราษฎร์

ออมทรัพย์

176-1-00877-3

 

 

 

 

 

 

 

1

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กสิกรไทย

รัชดาภิเษก-ห้วยขวาง

ออมทรัพย์

089-1-00054-5

 

 

 

 

 

 

 

1

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

กรุงเทพ

ถ.สุขาภิบาล 3

ออมทรัพย์

056-0-21058-5

 

 

 

 

 

 

 

1

บริษัท ประกันภัยศรีเมือง จำกัด

กรุงเทพ

สำนักงานใหญ่

ออมทรัพย์

101-5-11310-1

 

 

 

 

 

 

 

1

บริษัท สินมั่นคง ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพ

พัฒนาการ

ออมทรัพย์

198-0-32924-5

2

บริษัท สินมั่นคง ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ไทยพาณิชย์

ถนนศรีนครินทร์

ออมทรัพย์

080-2-02920-0

 

 

 

 

 

 

 

1

บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย จำกัด

กรุงเทพ

ตรอกจันทร์

ออมทรัพย์

133-4-77279-3

 

 

 

 

 

 

 

1

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด

กสิกรไทย

พัฒน์พงศ์

ออมทรัพย์

018-2-56541-5

 

 

 

 

 

 

 

1

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด

กรุงเทพ

ประตูน้ำ

กระแสรายวัน

106-3-15449-4

2

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด

กรุงไทย

การไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต

กระแสรายวัน

092-6-00222-8

3

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด

กรุงศรีอยุธยา

ประตูน้ำ

กระแสรายวัน

004-0-07507-7

4

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด

กสิกรไทย

ราชดำริ

กระแสรายวัน

042-1-12640-2

5

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด

ไทยพาณิชย์

เพลินจิต

กระแสรายวัน

059-3-04837-1

 

 

 

 

 

 

 

1

บริษัท เอราวัณ ประกันภัย จำกัด

กรุงเทพ

ตลาดน้อย

ออมทรัพย์

154-0-38675-0

2

บริษัท เอราวัณ ประกันภัย จำกัด

กสิกรไทย

เยาวราช

ออมทรัพย์

024-2-32777-2

3

บริษัท เอราวัณ ประกันภัย จำกัด

กรุงศรี

ราชวงศ์

ออมทรัพย์

002-1-04113-4

4

บริษัท เอราวัณ ประกันภัย จำกัด

กรุงไทย

เยาวราช

ออมทรัพย์

001-1-22863-6

 

 

 

 

 

 

 

1

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพ

ลุมพินี

ออมทรัพย์

124-0-85668-0

2

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กสิกรไทย

ถ.สาธร

ออมทรัพย์

038-2-54530-3

 

 

 

 

 

 

 

1

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด

กรุงเทพ

บางกะปิ

ออมทรัพย์

105-4-58343-8


  ประกันภัยรถยนต์   บริการด้านประกันภัยรถยนต์   ดาวน์โหลดเอกสาร   เกี่ยวกับยูพีดี
Copyright by updinsurance.com
เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อส่งเสริมการขายเฉพาะสาขาเปิดใหม่ (ยูพีดีประชาอุทิศเท่านั้น) ไม่สามารถเข้าใช้บริการหรืออ้างอิงกับสาขาอื่นๆ ได้
Engine by MAKEWEBEASY